Kumbu is een educatief spel met plaatjes aan beide zijden. Memo in een nieuw jasje! Door het spelen verbetert het geheugen en de rekenvaardigheid. Kumbu Dubbelzijdig Memo bevat 5 spelvarianten met oplopende moeilijkheidsgraad waarbij verschillende tactieken gebruikt kunnen worden. Leuk voor jong en oud. Kumbukumbu betekent in het Swahili geheugen.

Spelregels 

Algemeen Voorbereiding: 

Schud de kaarten en verdeel deze over 2 stapels. Draai een stapel om en leg deze op de andere. Schud de kaarten nogmaals. Leg dan de kaarten op tafel met voldoende tussenruimte. Kies een spelvariant. De jongste speler mag beginnen.

 

Spelverloop: 

Er wordt gespeeld in de richting van de klok. Als een speler geen set weet te vinden is de volgende speler. Kaart omdraaien: Wijs de kaart aan, benoem deze en draai hem om. Leg de omgedraaide kaart schuin zodat je weet dat die is omgedraaid. 

 

Einde beurt: 

Leg aan het einde van de beurt de schuine kaarten recht, maar laat ze wel omgedraaid liggen. 

 

Einde spel: 

Als er minder dan 10 kaarten liggen en alle spelers hebben 1 ronde lang geen set gevonden dan stopt het spel. De speler met de meeste kaarten wint het spel.


Kumbu Klassiek

Draai 2 kaarten om. Zijn de naar boven gedraaide afbeeldingen gelijk, pak dan de omgedraaide kaarten en leg deze voor je neer. Je hebt nu een set gevonden.Herhaal dit totdat 2 naar boven gedraaide afbeeldingen niet gelijk zijn aan elkaar.Leg de kaarten weer recht.De volgende speler is aan de beurt


Kumbu Plus

Draai 2 kaarten om. Zijn de naar boven gedraaide getallen samen 9, pak dan de omgedraaide kaarten en leg deze voor je neer. Je hebt nu een set gevonden. Herhaal dit totdat 2 naar boven gedraaide getallen niet opgeteld 9 vormen. Leg de kaarten weer recht. De volgende speler is aan de beurt.


Kumbu Groei

Draai 2 kaarten om. Zijn de naar boven gedraaide afbeeldingen gelijk, pak dan de omgedraaide kaarten en leg deze voor je neer. Je hebt nu een set gevonden. Je mag er nu voor kiezen om een nieuwe set te pakken of de huidige set uit te breiden. 


Set uitbreiden:

Je draait een kaart om. Als de naar boven gedraaide afbeelding hetzelfde is als de set die je aan het uitbreiden bent, leg dan ook die kaart voor je neer. Herhaal dit totdat 2 naar boven gedraaide afbeeldingen niet gelijk zijn aan elkaar of als het uitbreiden van een set is mislukt. 

Leg de kaarten weer recht. De volgende speler is aan de beurt.


Kumbu Trio

Draai 2 kaarten om. Zijn de naar boven gedraaide afbeeldingen gelijk, draai dan nog een derde kaart om. Als alle 3 de naar boven gedraaide afbeeldingen gelijk zijn mag je de omgedraaide kaarten pakken en voor je neerleggen. Je hebt nu een set gevonden.Herhaal dit totdat 2 of 3 naar boven gedraaide afbeeldingen niet gelijk zijn aan elkaar.

Leg de kaarten weer recht.De volgende speler is aan de beurt.


Kumbu Keten

Draai een kaart om, het naar boven gedraaide getal is het begin van de keten. Draai nog een kaart om. Het naar boven gedraaide getal moet aansluiten. Draai nu de derde kaart om. Het naar boven gedraaide getal moet aansluitend zijn op de tweede kaart. 

Pak de omgedraaide kaarten en leg deze voor je neer. Herhaal dit tot de tweede of derde kaart niet aansluit. Leg de kaarten weer recht. 

De volgende speler is aan de beurt. 


Wel een keten: 1-2-3, 9-0-1, 0-9-8, 3-4-5, 6-5-4.  

Geen keten: 2-3-1, 6-5-7, 2-3-2, 2-4-6, 1-3-9.


Kumbu Mix

In deze variant kunnen verschillende spelvarianten door elkaar worden gespeeld. Kies je specialiteit uit of maak het wat uitdagender voor jezelf door een moeilijke variant uit te kiezen. 


Voordat het spel begint kiest iedere speler een eigen spelvariant die hij wil spelen. Elke speler volgt de regels die bij de gekozen spelvarianten horen.

Een spelvariant mag meer dan 1 keer gekozen worden.


De keuze kan gemaakt worden uit de volgende 5 varianten:

1             Kumbu Klassiek

2             Kumbu Plus

3             Kumbu Groei

4             Kumbu Trio

5             Kumbu Keten


Kumbu Kleuter Klassiek

Om Kumbu Dubbelzijdig Memo toegangelijker te maken voor de allerkleinsten is Kumbu Kleuter bedacht.

Door de set van 45 kaarten te verkleinen is Kumbu makkelijker te spelen en ook leuk voor de kleinsten onder ons.

Verder wordt het gespeeld zoals Kumbu Klassiek. 

Door 4 getallen (9, 8, 7 en 6)  in zijn geheel weg te laten, blijven er vijftien speelkaarten over met zes verschillende afbeeldingen.


Bekijk alle kaarten aan beide zijden en leg de getallen die niet in het spel dienen voor te komen opzij. Natuurlijk is het ook mogelijk om te starten met minder dan 15 kaarten door een extra getal weg te laten in het spel.

De set kan stap voor stap worden vergroot door elke keer een extra getal toe te voegen. Zo kan een kind in het spel groeien. 


Kumbu Doorgaan

Ingezonden door: Sjaak Griffioen en Fred Horn

Deze spelvariant is gebaseerd op "Family Memory" een spel dat in 2006 bedacht is door Sjaak Griffioen en Fred Horn.


LET OP:  Bij deze Variant worden de tegels bij een foute keuze tijdens de beurt weer teruggedraaid naar de oorspronkelijke stand. 


Bij Kumbo Doorgaan moet een uit te spelen set uit 2 of meer tegels bestaan. Daarom is het aan te bevelen om de in een beurt omgedraaide tegels tevens 45 graden te draaien t.o.v. de overige op tafel liggende tegels zodat deze goed onderscheidbaar zijn van elkaar.

Er wordt gestart met 25 willekeurige kaarten op tafel, de rest ligt er op een stapel naast. 

Na het omdraaien van de 2e tegel kiest de speler er bij het verkrijgen van een set steeds voor om:

- óf deze set en de bijbehorende punten te pakken

- óf een volgende passende tegel te zoeken. 


Als een volgende tegel niet overeenkomt met de reeds gedraaide tegel(s) eindigt de beurt van de speler direct; verdient hij geen punten; en worden alle gespeelde tegels weer naar hun oorspronkelijke stand teruggedraaid, waarna de volgende speler aan de beurt is. Wordt door de omgedraaide tegel een set gemaakt of uitgebreid dan kan de speler er voor kiezen deze set te verzilveren door de tegels op te pakken en voor zich op tafel te leggen, waarna zijn beurt eindigt en de volgende speler aan de beurt is nadat de opengevallen plaatsen weer zijn opgevuld. N.B. Zo zijn de regels van  het oorspronkelijke spel.

Er kan ook voor gekozen worden om de beurt van de speler dan nog niet te beëindigen, maar de speler de mogelijkheid te geven met de op tafel liggende tegels nog een volgende SET te pakken. 


De puntentelling is als volgt:

Een gepakte set van 2 kaarten 2 punten

Een gepakte set van 3 kaarten 4 punten

Een gepakte set van 4 kaarten 8 punten

Een gepakte set van 5 kaarten 16 punten

Een gepakte set van 6 kaarten 32 punten


Kumbu Domino

Kumbu Dubbelzijdig Domino is een spelvariant voor de Kumbu dubbelzijdige spellen uitgegeven door Rielekst naar een idee van  Rob A.M. Strik. 

 

Algemene spelregels:

Vanaf de eerste kaart mogen de kaarten aan 2 zijden aangelegd worden. Zo ontstaat een domino. De keten heeft dan 2 uiteinden waaraan spelers een volgende kaart mogen leggen. Per beurt mogen de spelers slechts één kaart plaatsen. Een kaart mag aangelegd worden als de onderzijde van de te leggen kaart hetzelfde is als de bovenzijde van de kaart die al op de tafel ligt. De bovenzijde van de te leggen kaart is de kaart waar de volgende speler weer kan aan leggen. Je mag beide zijden van een kaart gebruiken om aan te leggen. 

 

Kumbu Domino Kids

Aantal spelers: 2-8 

 

Voorbereiding

Elke speler ontvangt  5 kaarten.

De overige kaarten vormen de pakstapel.De bovenste kaart van de pakstapel wordt als starttegel midden op de tafel gelegd. 

 

Start

De jongste speler begint. 

 

Beurtverloop

Kaart spelen of pakken: Leg een kaart aan de keten of pak een kaart van de pakstapel. Als je gepakt hebt mag je die beurt geen kaart meer spelen. 

 

Einde

De eerste speler die zijn hand heeft leeggespeeld heeft gewonnen. Als de pakstapel op is en niemand kan meer spelen, dan wint de speler met de minste tegels. 

 

Kumbu Domino

Aantal spelers: 4 verdeeld over 2 teams

 

De teamspelers zitten om en om aan tafel. 

VoorbereidingHaal alle kaarten met de getallen 8 en 9 uit de stapel kaarten. Elke speler krijgt 7 kaarten. 

 

Start

De speler met de kaart 0-1 begint en legt de 0-1 op tafel. De startspeler kan zelf kiezen met welke zijde de kaart naar boven op de tafel komt te liggen. Het spel eindigt op het moment dat 1 speler al zijn kaarten op de tafel heeft kunnen leggen of dat geen van de spelers nog een kaart kan aanleggen 

 

Beurtverloop

Speel een kaart, heb je geen kaart die je kunt aanleggen dan is de volgende speler. 

 

Einde

Het spel eindigt op het moment dat 1 speler al zijn kaarten op de tafel heeft kunnen leggen of dat geen van de spelers nog een kaart kan aanleggen.

Per team worden de strafpunten geteld door de getallen op beide zijden van de overgebleven kaarten op te tellen.

Het team dat als eerst meer dan 100 strafpunten behaald heeft verloren.   


Verzin je eigen spelvariant

Heb jij met Kumbu Dubbelzijdig Memo een leuk spel bedacht en wil je deze graag delen met de andere Kumbu spelers?

Dat kan. Rielekst gaat leuke varianten op de www.rielekst.com plaatsen of zelfs bij een volgende oplage toevoegen aan het spel. 


Hoe doe je mee? Stuur je spelvariant op naar klantenservice@rielekst.com onder vermelding van spelvariant Kumbu, of jij neemt je spel mee naar 1 van de beurzen waar Rielekst aanwezig is en we gaan het spelen met behulp van jouw uitleg. Wil je ons een spelvariant laten zien op 1 van de beurzen neem dan wel even contact met ons op via klantenservice@rielekst.com zodat we tijd kunnen reserveren. 


Wat kan allemaal?

·         Hieronder enkele voorbeelden van mogelijkheden.·        

Gebruik Kumbu Dubbelzijdig Memo en Kumbu Dubbelzijdig Kaarspel in 1 spel.·        

·         Gebruik de afdekkaarten (de 8 achterzijde van de speluitlegkaarten) om de tegenspelers geen informatie weg te geven.·        

·         Gebruik de getallen en afbeeldingen.·        

·         Gebruik maken van de doos.·        

·         Leg enkele kaarten opzij die niet aan het spel meedoen. 


Waar moet een spelvariant aan voldoen?

·         Beide kanten van de kaarten worden gebruikt.

·         De variant moet gespeeld kunnen worden met de middelen die in het spel zitten (Dus geen pionen of dobbelstenen toevoegen).

·         Het spel is makkelijk uit te leggen en heeft niet te veel uitzonderingen.

·         De spelregels passen op 2 of 3 speelkaarten.

·         De spelvarianten die een opbouwende, leerzaam of uitdagend element in zich hebben, hebben onze voorkeur. 


Correspondentie 

• Over de uitslag van plaatsing op de website of , kan niet worden gecorrespondeerd.In het belang van de commerciële waarde van het spel kan Rielekst ervoor kiezen meerdere spellen te combineren.

Rielekst behoudt zich het recht voor in het belang van het spel de eindbeslissing te nemen.

• Voor vragen over Verzin je eigen spelvariant kan contact worden opgenomen met de organisatie van Rielekst door een e-mail te sturen naar:klantenservice@rielekst.com